Дома > За нас >Култура на компанијата

Култура на компанијата


Корпоративна филозофија:Барање вистина од факти, само вистинска убавина

Претприемнички дух:Единство, напорна работа, барање вистина, посветеност

Цел на претпријатието:

Грижа за здравјето на луѓето

Развој на медицинска технологија
Прекрасната кариера прави успешен живот

Конотација на брендот:Баичуангуихаи е широк и длабокИсторија на компанијата